TRYGG1

AktiMed er medlem av TRYGG1 kjeden.

TRYGG1 er en landsdekkende kjede bestående av lokale bedriftshelsetjenester fordelt på 48 steder i landet. Gjennom vårt samarbeid med TRYGG1 kan vi tilby like leveranser av bedriftshelsetjenester i hele Norge, gjennom lokal tilstedeværelse, høy tilgjengelighet og kort responstid.