Til innhold

Støttetelefon psykisk helse

Trenger dine ansatte noen å snakke med?

Det er mange ansatte som er bekymret i disse dager. Bekymringene rundt koronasmitte og konsekvensene dette kan få for vår egen arbeidsplass og samfunnet for øvrig kan bli store. I tillegg sitter mange av oss isolert i hjemmene våre, noe som i seg selv er en utfordring for vår psykiske helse.

AktiMed har opprettet en støttetelefon hvor ansatte kan ringe for råd, veiledning og samtale med kvalifisert helsepersonell. Støttetelefonen er betjent av sykepleiere, leger og psykologer. Vi er her for å hjelpe dine ansatte når de trenger noen å snakke med.

  • Målgruppe: alle ansatte eller grupper av ansatte  i en bedrift
  • Gjennomføring: telefon eller video
  • Pris: faktureres pr konsultasjon

Med bakgrunn i at dette er en tjeneste som vil være tilgjengelig for alle ansatte i din bedrift og som vi tar betalt for per konsultasjon, så ønsker vi at din bedrift etablerer en avtale med oss om denne støttetelefonen.

Ta kontakt med oss: post@aktimed.no eller 974 09910.
Når avtale er opprettet sender vi ut informasjon som kan distribueres ut til de ansatte sammen med retningslinjene dere ønsker for deres bedrift vedrørende bruk av tilbudet.