Medisinsk klinikk

Jeg/vi tegner medlemskap i Aktimed Helse medisinsk klinikk (Hamar & Elverum)

  • Navn + nummer legg til flere ved å sette komma etter fødselsnummer
  • Årsavgiften gjelder fra signeringsdato og 1 år fremover. Medlemskapet er bindende og følger abonnementsperioden og videreføres automatisk inntil skriftlig oppsigelse foreligger fra en av partene. Oppsigelse meldes 2 måned før utgangen av abonnementsperioden.