Helseundersøkelser

Velkommen!

Sparebank 1 Østlandet tilbyr deg som ansatt en valgfri helseundersøkelse.

Formålet med helseundersøkelsene er å vurdere helserisiko, motivere til sunn helseadferd, kartlegge behov for tiltak og se sammenheng mellom helse og sykefravær. Helseundersøkelsene er laget bl.a. for å bedre livskvalitet og øke levelengde.

Velg en av helseundersøkelsene under og bestill deg time i dag!