Privat medisinsk klinikk

Ansatte i SpareBank 1 Østlandet kan benytte tjenestene ved de private medisinske klinikkene til Aktimed Helse. Dette er tjenester som de ansatte da kan kjøpe og benytte privat. Gjennom avtalen har SpareBank 1 Østlandet fremforhandlet medlemsfordeler for de ansatte, for øvrig har SpareBank 1 Østlandet ikke noe føringer for dette frivillige tilbudet. Tilbudet vil variere noe fra klinikk til klinikk, og du kan lese mer om medisinske klinikker under fanen «Hva vi gjør»