Helseundersøkelse HRV fokus stressmestring

Helseundersøkelsen er laget med fokus på søvn, restitusjon, stress og fysisk aktivitet, for å hjelpe deg å kartlegge dette. Målet er å finne en balanse mellom arbeid og fritid, mellom aktivitet og hvile, og å identifisere ens styrker og utviklingsområder. Du vil få verktøy etter behov og ønske (stressmestring, avspenningsteknikker, søvnprogram ect). 

Dersom du ønsker å booke Helseundersøkelse HRV skal du benytte Oppdrags-ID 100250. Noter deg denne, da du trenger denne i neste steg ved booking av time

Innhold

  • 3 døgns HRV måling (hjertevariabilitet) – måling av stress, restitusjon, søvn og fysisk aktivitet
  • Helsesamtale basert på resultater og spørreskjema