Personvernerklæring for online booking

Synergi Helse bruker Makeplans som leverandør av online booking-tjeneste. Makeplans kommuniserer med tredjepartsleverandører som er nødvendig for å levere tjenesten, f.eks. Extensor (journalprogram). Synergi Helse har et fåtall administratorbrukere med innsyn i Makeplans.

Personopplysninger som samles inn (navn, fødselsnummer, e-post, telefonnummer og adresse), er nødvendig for at Synergi Helse skal kunne yte helsetjenester, ta kontakt ifm. timebestillingen og evt. sende faktura. Personopplysninger lagres i Makeplans som kundekort med bestillingshistorikk. Dette for å kunne undersøke problemer ved tjenesten og genere statistikk. Personopplysninger lagres også i Extensor med hjemmel i «Forskrift for pasientjournal».

Synergi Helse gir Makeplans tilgang til å vise data lagret i kontoen ved undersøkelse av problemer og forbedring av tjenesten. Ansatte i Synergi Helse med tilgang til personopplysninger i Makeplans, er bundet av konfidensialitetsavtale og har forbud mot å dele disse dataene. Synergi Helse gir Makeplans rett til å endre data i kontoen av tekniske eller ytelsesmessige årsaker.

 Synergi Helse gir Makeplans rett til å dele data med Extensor og andre tredjepartsleverandører som er nødvendige for å levere tjenesten. Tredjepartsleverandører er databehandlere og bundet av personvernavtaler med forbud mot deling av personopplysninger.

 I tillegg til generell databehandling og lagring (for eksempel database, web-server, logging) leveres personlig informasjon fra kontoen til pålitelige tredjeparter for å oppfylle noen av funksjonene i tjenesten, for eksempel:

• E-post og SMS

• Varsler og sanntids datakommunikasjon

Makeplans vil også samle oppførselsinformasjon ved bruk av tjenesten, for eksempel IP-adresse, sidebesøk og nettleserinformasjon. Denne informasjonen deles med tredjeparter som kan aggregere og selge denne bruksinformasjonen til andre. Ingen data i kontoen blir delt med slike tredjeparter som ikke er nødvendige for å levere tjenesten.