Arne Nysæther


Bedriftslege og spesialist i arbeidsmedisin

Arbeider som fagsjef og bedriftslege i AktiMed. Er lege med spesialitet i arbeidsmedisin.

Bred erfaring fra arbeidsmedisin fra 1986, inkludert arbeidsmedisinsk forskning og HMS-ledelse.  11 års erfaring som fastlege/almennmedisin. Ledererfaring gjennom 25 år.  Arbeidet med oppdrag knyttet til petroleumsektoren fra 1999. Spesielt interesseområde har vært strategisk HMS-arbeid og sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse og produktivitet.  Har gjennom 20 år hatt en rekke oppdrag knyttet til strategisk HMS-ledelse og styring av HMS-arbeid. Styremedlem i Norsk forening for arbeidsmedisin og Norsk arbeidsmedisinsk forening.