Om AktiMed Norge AS


AktiMed Norge er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste, konsepter innen trening og fysisk aktivitet, og er tjenesteleverandør av en egen skreddersydd helsetjeneste for Aker eide selskap.

Vi skal være en ledende aktør som skaper bedre helse i norsk arbeidsliv. Vi skal være en foretrukket partner til våre kunder og tilby et helhetlig og kostnadseffektivt bedriftshelsekonsept med målrettede og kunnskapsbaserte tiltak basert på kundens behov og prioriteringer, arbeidsmiljøkartlegginger og lovkrav. 

AktiMed tilbyr en godkjent bedriftshelsetjeneste med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Egersund, Haugesund, Ryfylke og Sunnhordland. I tillegg er vi medlem av TRYGG 1 kjeden - en landsdekkende kjede av lokale, offentlig godkjente bedriftshelsetjenester - som sikrer like leveranser i hele Norge, gjennom lokal tilstedeværelse, høy tilgjengelighet og kort responstid.  

AktiMed - en aktiv medspiller for et helsefremmende arbeidsmiljø
AktiMed er en aktiv medspiller for et helsefremmende arbeidsmiljø, og tilbyr en helhetlig bedriftshelseløsning som tilpasses den enkelte bedrift. Selskapet ble stiftet i 2001, har 100 ansatte og betjener i dag ca 1100 kunder. Hos AktiMed jobber det leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiologer, psykologer, coach, yrkeshygienikere og naprapater.

AktiMeds visjon:
Vi skal bidra til å gjøre folk friskere, tryggere, mer motiverte og bedriftene mer lønnsomme.

AktiMeds mål:
Den mest lønnsomme bedriftshelseleverandør for kunde, ansatt og eier.

AktiMeds verdier:
I alt vi sier og gjør skal ansatte i AktiMed være AKTIVE:
Ansvarlig, Kundeorientert, Tydelig, Inkluderende, Verdiskapende og Engasjert

AktiMed er ISO-sertifisert, Godkjent BHT og Achilles kvalifisert.
I AktiMed Norge betrakter vi kvalitet som en strategisk innsatsfaktor og et viktig konkurransefortrinn for å nå vår visjon og våre mål. AktiMed skal være på kontinuerlig søk etter forbedringer og gjennomføre de tiltak vi mener vil styrke kvaliteten av det arbeidet vi utfører.