Nyheter


Kundetilfredshet i AktiMed

Del
AktiMed 04.02.2019 Nyheter
Se resultatene fra vår kundetilfredshetsundersøkelse for 2018.

Vi gjennomførte i desember en kundetilfredshetsundersøkelse som ble sendt ut til alle våre kunder, og vi fikk mange gode svar tilbake. 19 % av dere tok dere tid til å svare på denne og det setter vi stor pris på. På en skala fra 1-6 (1 = meget misfornøyd og 6 = meget fornøyd), scorer AktiMed samlet sett 5 på fornøydhet, og dette er vi godt tilfreds med. Resultatene viser at vi gjør mye riktig, men det er fortsatt et forbedringspotensial på enkelte områder, og spesielt når det kommer til informasjon fra oss så skal vi forbedre oss. 

 

Vi vil søke å opprettholde et høyt nivå på samspillet med våre kunder, kontaktpersoner og brukere. Det betyr at vi skal vedlikeholde en god kontakt med dere, lytte til deres behov og ønsker, og omgående gripe tak i det vi kan gjøre bedre.

Svarene fra undersøkelsen betyr mye for oss i vårt forbedringsarbeid, og vi vil takke alle våre kunder som tok seg tid til å svare. TUSEN TAKK!

Vi ser frem til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid, og gleder oss til å levere og videreutvikle vårt tilbud og våre leveranser videre sammen med dere. 

Har dere noe på hjertet – er det bare å ta kontakt.

Beste hilsen fra   
Rikke Sivertsen Dahl

Adm.direktør/CEO AktiMed Norge as


Ønsker du å vite mer om AktiMed Norge?


Ta kontakt på telefon: 974 09910
Eller epost: post@aktimed.no

Kontaktskjema