Nyheter


Vær raus!

Del
AktiMed 11.10.2018 Nyheter
Verdensdagen for psykisk helse markeres i oktober. Dagen har som hensikt å øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. I Norge markeres dagen med ulike arrangementer om høsten, gjerne i slutten av september og gjennom hele oktober.

Hvert år er et spesielt tema knyttet til psykisk helse i fokus. Årets kampanje har tittelen ”Vær raus”. Raushet, både rettet mot en selv og mot andre fremmer god psykisk helse. Raushet innebærer en åpen og ikke-dømmende holdning. Raushet skaper trygghet, trivsel, inkludering og samhold. Slike forhold er ikke minst viktig i arbeidslivet. Helsefremmende arbeidsplasser er rause arbeidsplasser.

 

AktiMed har laget et opplegg med utgangspunkt i årets kampanje som eksempelvis egner seg godt som «Lunch & Learn» -samling på din arbeidsplass. Foredraget vil ta for seg ulike aspekter ved det å være raus. Hva innebærer raushet som grunnlag for en godt (men også effektivt) arbeidsfellesskap. Hvordan kan vi vise raushet i mellommenneskelige relasjoner, og sist men ikke minst vil foredraget henlede oppmerksomheten mot viktigheten av å møte seg selv med raushet. Særlig når det røyner på.

Ønsker din bedrift å samle de ansatte til et spennende og dialogbasert foredrag på 45 min, ta kontakt med oss på 97409910 eller post@aktimed.no

 


Ønsker du å vite mer om AktiMed Norge?


Ta kontakt på telefon: 974 09910
Eller epost: post@aktimed.no

Kontaktskjema