Nyheter


Viktig, lønnsomt og billig!

Del
AktiMed 25.06.2018 Nyheter
En ekspertgruppe nedsatt av regjeringen har nylig levert sin rapport om bedriftshelsetjenesten i Norge.

Vi i AktiMed har ventet spent på denne rapporten. I Sverige har bedriftshelsetjenesten blitt betydelige redusert og i Danmark har bedriftshelsetjenestene nærmest blitt rasert. Det er da svært positivt at utvalget tydelig fastslår nytteverdien av norsk bedriftshelsetjeneste langt overgår kostnadene. De fastslår at norsk bedriftshelsetjeneste er et billig tiltak.

Rapporten slår fast at godt arbeidsmiljø er en av de viktigste faktorene som driver frem produktivitet og global konkurransekraft. Bedriftshelsetjeneste fremheves som det viktigste virkemiddelet en har i Norge for å tilføre bedriftene kompetanse på arbeidsmiljøfeltet.

Den uavhengig ekspertgruppen ble blant annet bedt om å foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av bedriftshelsetjenesten. 

I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge: 

 

 • Ekspertgruppen er svært positiv til den seriøse delen av norsk bedriftshelsetjeneste og hovedanbefalingen er fortsatt å ha lovpålagt BHT for en rekke bransjer.
 • De konkluderer med at nåværende modell er sannsynligvis allerede den beste internasjonalt.
 • Bedriftshelsetjeneste er et svært kostnadseffektivt virkemiddel
 • Bedriftshelsetjeneste fremheves som de viktigste virkemiddelet en har for å tilføre bedriftene kompetanse på arbeidsmiljøfeltet. 
 • Rapporten påpeker behov for bedre bransjetilpasning, og kommer med flere tiltak som skal styrke kompetansen i bedriftshelsetjeneste.
 • Økt fokus på kjernevirksomheten, utvikle metoder spesielt tilpasset små bedrifter og vurdere plikt til å gjennomgå spesiell opplæring for arbeid mot småbedrifter.
 • Videreføre godkjenningsenheten for Bedriftshelsetjeneste og vurdere offentlig del-finansiering til de minste bedriftene.

 

Tilpasningene er i stor grad i samsvar med det vi i AktiMed allerede arbeider med. 

 • Fokus på forebyggende og risikobaserte tjenester – spesielt i de lovpålagte tjenestene.
 • Arbeide videre med bransjekonsepter
 • Arbeide videre med småbedriftskonseptet – vil gi bedre tjenester til de små bedriftene og gi mindre stress i forhold til leveransene.
 • Fortsatt fokus på kompetanseutvikling 
 • Fortsatt fokus på kunnskapsdeling og implementering av gode prosjekter og metoder på tvers av avdelinger
 • Videreføre vårt helsefremmende arbeid innen livsstil og trening, men ikke til fortrengsel for de risikobaserte lovpålagte tjenestene.

 

Les hele rapporten: 
«Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver».

 

 


Ønsker du å vite mer om AktiMed Norge?


Ta kontakt på telefon: 974 09910
Eller epost: post@aktimed.no

Kontaktskjema