Nyheter


Fysisk aktivitet gir positive effekter på arbeidsplassen

Del
AktiMed 07.01.2019 Nyheter
Arbeidsmiljøloven peker på arbeidslivet som en viktig arena for å fremme fysisk aktivitet. Men hvordan skal vi få mer fysisk aktivitet på arbeidsplassen?

Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes tydelige og konkrete anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide. Helsedirektoratet anbefaler at voksne mennesker er i aktivitet minst 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig. 

Arbeidslivet er en viktig arena for å fremme fysisk aktivitet. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgivere vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakere. Slike tiltak er ofte et viktig ledd i det systematiske IA- og HMS-arbeider (helse-, miljø- og sikkerhet).

Trening i eller i forbindelse med arbeidstiden kan gi mange positive effekter:

 • Bedre mental tilstand og humør
 • Økt velvære
 • Bedre evne til å meste stress
 • Reduserte muskelspenninger
 • Færre slitasjeskader
 • Mer kreativitet og positivitet
 • Bedre samhold og arbeidsmiljø
 • Mindre sykefravær

Hvordan få mer fysisk aktivitet på arbeidsplassen?

Fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan være alt fra enkle trimøvelser ved arbeidsplassen til større gruppeprosjekter med egne ansatte. Uavhengig av ambisjonsnivå og tilgjengelige ressurser er det lurt å tenke på fysisk aktivitet som en fast del av arbeidet med HMS og IA. Slik unngår en skippertak som bare har effekt på kort sikt. 

Her er noen råd fra bedrifter som har lykkes med sin satsing på fysisk aktivitet:

 • Ledelsen i bedriften bør gå foran og engasjere seg, og oppfordre til at ansatte skal delta.

 • Ta hensyn til at folk er forskjellig og tilby inkluderende aktiviteter. Det bør finnes tilbud til dem som er lite aktive, for satsingen er aller mest vellykket om bedriften når de som er minst aktiv. Les om AktiMed Trening- kom i gang grupper

 • Gjennomføre en kartlegging for å avdekke behov og interesser før man setter i gang.

 • Samarbeid med bedriftshelsetjenesten eller eksterne aktører er ofte svært nyttig når en ønsker å få til et større prosjekt. De har ofte egne opplegg for kartlegging, motivering, måling og registrering.

 • Finn gjerne ildsjeler eller "ambassadører" blant ansatte som kan motivere de andre. Slik resursspersoner er viktige for å lykkes. Samtidig bør ikke prosjektet bli avhengig av enkeltpersoner, og på sikt bør prosjektet bli en del av kulturen og hverdagen i bedriften. 

 • Det er viktig å anerkjenne innsats! Gjennom konkurranser, utfordringer og premiering kan en oppnå motivasjon og smitteeffekt som får fart på prosjektet. 

 • Tiltakene bør fremme lysten hos de ansatte til å ta vare på egen helse. Det kan være lurt å tilby trening i arbeidstiden. Les om trening i arbeidstiden.

 • Felles arrangement om fysisk aktivitet skaper engasjement. God informasjon og intern markedsføring er viktig for å skape begeistring. 

 • Tiltakene bør harmonere med bedriftskulturen. Det som fungerer hos andre bedrifter trenger nødvendigvis ikke fungere i din bedrift.

 

Ønsker dere hjelp til å finne ut hvilke tiltak som passer i din bedrift? Ta kontakt med Katrine for et uforpliktende tilbud. Telefon 97156116/ E-post: kartine.vannebo@aktimed.noRef:

Helsenorge.no - Fysisk aktivitet
Helsedirektoraters aktivitetshåndbok
Idebanken.no


Ønsker du å vite mer om AktiMed Norge?


Ta kontakt på telefon: 974 09910
Eller epost: post@aktimed.no

Kontaktskjema