Lyst å jobbe i Aktimed Helse?

Aktimed Helse ønsker alltid å ha de beste medarbeiderne!

Er du en engasjert og dyktig sykepleier, helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut (eller med annen helsefaglig utdanning), gjerne med relevant videreutdanning? Har du erfaring fra vernetjeneste, ledelse, BHT eller annet arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet? Innehar du i tillegg personlige egenskaper som utadvent, initiativrik, resultatorientert og selvstendighet?

Da vil vi gjerne at du sender en åpen søknad til post@aktimed.no merk mailen med: «Åpen søknad + det avdelingskontoret søknaden gjelder». Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av å bistå våre kunder innenfor fagfeltene:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomi/Muskel og skjelett
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Helseundersøkelser og arbeidsmedisinsk poliklinikk
  • Sykefraværsforebyggende arbeid
  • Kurs og opplæring
  • Livsstil og helsefremmende arbeidsmilj

Aktimed har et kreativt og motiverende tverrfaglig arbeidsmiljø hvor samarbeid verdsettes høyt. For den rette personen vil det være spennende muligheter til å være med på å utvikle AktiMed Bedriftshelsetjeneste videre.

Aktimed tilbyr et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelse.