Covid-19 testing

Vi bistår bedrifter med koronatest for ansatte uten symptomer som trenger negativ test i forbindelse med arbeid.

Covid-19-forskriften §6 8.ledd gir mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene for personer som ellers ville hatt karanteneplikt, etter ankomst Norge fra røde land i Schengen og EU/EØS for å jobbe. Les mer på FHI sine hjemmesider

Vi tilbyr også koronatest for bedrifter som trenger bevis for negativ test før jobboppdrag i utlandet, skal på skip/offshore, krever at sine ansatte tar en PCR-test selv om de ikke har symptomer.

Gjelder dette dine ansatte, ta kontakt med oss for informasjon og pris.

Testsvar
For svar på testen vil du bli kontaktet av oss og for de som trenger det får dere et bevis på engelsk med resultat etter PCR testen.

Grunnet meget sterk økning i antall corona tester siste uken, med bakgrunn i økt smittesituasjon og økning i røde land er svartiden fra Furst (laboratoriet vi bruker for analysering av Corona testene) nå noe lengre enn tidligere. Pr. i dag vil prøvesvar for SARS-CoV-2 normalt foreligge påfølgende 1-2 virkedager etter at prøven tatt hos oss. Vi kan ikke lenger garantere svar neste dag.

Med tanke på dette er det enda viktigere enn tidligere at dere bestiller testen i god tid før dere trenger den spesielt ved utenlandsreiser, offshore reiser og om dere har medarbeidere som skal på skip en avtalt dato.


Due to an increase in the number of corona samples being collected based on the infection situation and an increase in red countries, the response time from Furst (the laboratory we use for analysis of the Corona tests) is now somewhat longer than before. As of today, test results for SARS-CoV-2 will normally be available 1-2 working days after the sample has been taken by us. We can no longer guarantee an answer the next day.

With this in mind, it is even more important than before that you book the test well in advance, especially for trips abroad, offshore travel and if you have employees who are going on a ship on a fixed date.