International SOS

AktiMed samarbeider tett med International SOS

International SOS er verdens ledende selskap innen medisinsk og sikkerhetstjeneste. Mer enn 11 000 multikulturelle medisinske, sikkerhets- og logistikkeksperter står for å gi støtte og hjelp fra over 1000 lokasjoner i 90 land.

I Norge er International SOS den ledende leverandøren av medisinske og bedriftshelsetjenester til offshore og maritim næring – med mer enn 30 års erfaring. Teamet på mer enn 100 spesialister inkluderer leger, sykepleiere, yrkeshygienikere, fysioterapeuter og HMS-spesialister. Selskapet leverer integrerte tjenester til en rekke operatører, borentreprenører og andre oljeserviceselskaper.