Om Aktimed

Vi skaper bedre helse i norsk arbeidsliv!

Aktimed Helse er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste, medisinske tjenester og konsepter innen trening og fysisk aktivitet. Vi skal være en foretrukket partner for våre kunder, og vi tilbyr et helhetlig og kostnadseffektivt helsekonsept. 

Aktimed Helse tilbyr en godkjent bedriftshelsetjeneste med avdelingskontorer i Viken, Oslo, Innlandet, Rogaland, Agder, Vestland og Trøndelag. Vi har gjennom mange år samarbeidet med gode lokale bedriftshelsetjenester som benyttes som faste underleverandører og sikrer at vi kan tilby like leveranser i hele Norge, gjennom lokal tilstedeværelse, høy tilgjengelighet og kort responstid.   

Aktimed ble stiftet i 2001. Vi har i dag 230 ansatte og betjener omtrent 3500 kunder. Hos Aktimed Helse jobber det leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiologer, psykologer, yrkeshygienikere og treningsveiledere. 

Samfunnsansvar
Aktimed Helse er en del av Frisk Gruppen. Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar vi allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring. I 2020 begynte vi derfor arbeidet med å utvikle vår bærekraftstrategi, med fundament i FNs bærekraftmål. Vi har dermed et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder – i bærekraftig retning.

Les vår samfunnsrapport her


Vår visjon:
Vi bidrar aktivt til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Vårt mål:
Den mest lønnsomme helseleverandør for kunde, ansatt og eier

Våre verdier:
Fremoverlent, Resultatorientert, Inkluderende, Solid, Kompetent


Aktimed Helse er ISO-sertifisert, Godkjent BHT og Achilleskvalifisert.

I Aktimed Helse betrakter vi kvalitet som en strategisk innsatsfaktor og et viktig konkurransefortrinn for å nå vår visjon og våre mål. Aktimed Helse skal kontinuerlig søke etter forbedringer, og gjennomføre de tiltak vi mener vil styrke kvaliteten av det arbeidet vi utfører.