Om AktiMed

Vi skaper bedre helse i norsk arbeidsliv!

AktiMed Norge er en landsdekkende helseaktør som leverer bedriftshelsetjeneste, medisinske tjenester og konsepter innen trening og fysisk aktivitet. Vi skal være en foretrukket partner til våre kunder og tilby et helhetlig og kostnadseffektivt helsekonsept til våre kunder.

AktiMed tilbyr en godkjent bedriftshelsetjeneste med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Egersund, Haugesund, Ryfylke og Sunnhordland. Vi er medlem av TRYGG1 – som sikrer at vi kan tilby like leveranser i hele Norge, gjennom lokal tilstedeværelse, høy tilgjengelighet og kort responstid.  

AktiMed ble stiftet i 2001, har 100 ansatte og betjener i dag ca 1100 kunder. Hos AktiMed jobber det leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, ernæringsfysiologer, psykologer, yrkeshygienikere og treningsveiledere.

AktiMeds visjon:
Vi skal bidra til å gjøre folk friskere, tryggere, mer motiverte og bedriftene mer lønnsomme.
AktiMeds mål:
Den mest lønnsomme helseleverandør for kunde, ansatt og eier.
AktiMeds verdier:
I alt vi sier og gjør skal ansatte i AktiMed være AKTIVE:
Ansvarlig, Kundeorientert, Tydelig, Inkluderende, Verdiskapende og Engasjert

AktiMed er ISO-sertifisert, Godkjent BHT og Achilleskvalifisert.
I AktiMed Norge betrakter vi kvalitet som en strategisk innsatsfaktor og et viktig konkurransefortrinn for å nå vår visjon og våre mål. AktiMed skal være på kontinuerlig søk etter forbedringer og gjennomføre de tiltak vi mener vil styrke kvaliteten av det arbeidet vi utfører.