Systematisk HMS-arbeid

Har din bedrift et levende HMS-system?

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2012 ble det gitt nesten 10 000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell. Systematisk HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.

«Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging.»

Et utvalg av AktiMed sine tjenester:

  • Etablering av HMS-system, tilpasset din bedrift
  • Revidering og oppdatering av eksisterende HMS-system
  • Veiledning i forkant av/i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet
  • Aktiv deltakelse i AMU, AKAN
  • Delta på vernerunder
  • Risikovurdering
  • Ulykkesforebyggende arbeid
  • Kriseberedskap 24t i døgnet gjennom hele året