Sykefravær

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomhetene.

Årsakene til sykefravær er svært sammensatt. AktiMed har utviklet ulike verktøy som er egnet til å kartlegge, analysere og velge effektive strategier for forebygging av sykdom og sykefravær. Metodene tar utgangspunkt i forskning og kombinerer faglige vurderinger med metoder for medvirkning. Vi bistår med dette både på organisasjon og individ nivå.

AktiMed kan bistå med sykefraværs- og attføringsarbeidet. AktiMed kan foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne.

Et utvalg av AktiMed sine tjenester:
  • Bistand i sykefraværsoppfølging, deltakelse i dialogmøter
  • Bistand til rutiner/opplæring sykefraværsarbeid
  • Bistand til NAV og IA tiltak i sykefraværsoppfølgingen
  • Behandlingsservice/garanti