Sykefravær

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomheter. 

Årsakene til sykefravær er svært sammensatte. Aktimed Helse har utviklet en rekke verktøy egnet til å kartlegge, analysere og velge effektive strategier for forebygging av sykdom og sykefravær. Metodene tar utgangspunkt i forskning og kombinerer faglige vurderinger med metoder for medvirkning. Vi bistår med dette både på organisasjons- og individnivå. 

God ledelse, sterk organisasjonsforpliktelse og høy grad av trivsel på arbeidsplassen har vist seg å være blant de viktigste faktorene for et høyt jobbnærvær. Lykkes virksomheten med å skape en kultur som vektlegger autonomi, medvirkning, mestring og utvikling, kan dette gi resultater både gjennom redusert sykefravær og økt produktivitet. God lagledelse er en suksessfaktor for å nå virksomhetens visjoner og mål. Motiverte medarbeidere som trives, vil oppleve arbeidsglede og dermed bidra positivt på sin arbeidsplass. 

Virksomheter med foroverlente ledere lykkes bedre med å skape arbeidsglede og får mer motiverte medarbeidere. 

Aktimed Helse kan bistå med sykefraværs- og attføringsarbeidet, blant annet gjennom å foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne. Vårt mål er å skape overskudd for våre virksomheter.

Et utvalg av Aktimed Helses tjenester: 

  • Bistand i sykefraværsoppfølging, deltakelse i dialogmøter
  • Bistand til rutiner/opplæring sykefraværsarbeid
  • Bistand til NAV og IA tiltak i sykefraværsoppfølgingen
  • Behandlingsservice/garanti