Hvordan gå frem for å få ekspertbistand fra Aktimed Helse?

Hjelp ved langvarig sykefravær og/eller problem med å mestre jobben

Ekspertbistand er kostnadsfritt og dekkes av NAV. Det er likevel noen steg du som arbeidsgiver må gjennom før du kan kontakte Aktimed Helse for bestille en ekstern ekspert.

  1. Først må du og arbeidstaker være enige om at ekspertbistand vil være et nyttig tiltak. Du kan også kontakte Aktimed Helse om du er i behov av ytterlige drøfting i denne fasen. Møtet gjennomføres ordinært digital, og vi gir deg nyttig tips og råd du kan ta med deg i neste trinn.
  2. Kontakt NAV arbeidslivssenteret for å drøfte sak og behov for bistand. Dersom du og saksbehandler er enige om at ekspertbistand høres riktig ut, går du videre til neste trinn.
  3. Send inn søknad via Altinn. Aktimed kan bistå i et digitalt møte ved behov. Etter 1-2 uker mottar du godkjenning fra NAV.
  4. Send bestilling til Aktimed Helse