Ekspertbistand

Er du arbeidsgiver og har utfordinger med langvarig / gjentakende sykefravær?
Da er kanskje ekspertbistand det neste steget for deg og din ansatt.
Ordningen finansineres av NAV.

Ekspertbistand er hjelp fra fagpersoner med spesialkompetanse
på arbeidsmiljø, helse og sykefravær. Hensikten er å se på den ansettes
arbeidssituasjon med nye øyne.