Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Det er en god investering å jobbe med engasjement og arbeidsglede

Motiverte arbeidstakere er avgjørende for virksomhetens konkurranseevne. Et sunt arbeidsmiljø er attraktivt for arbeidstakerne og bidrar til å opprettholde god helse og engasjement.

Lettere psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær. Faktorer i arbeidsmiljøet (konflikter, manglende mestring, endringer, stress, mobbing m.m) kan være årsak til slike plager, men oftere er dette helseplager som ikke kan tilbakeføres til faktorer på jobb. Arbeidsplassen vil for de fleste snarere ha en positiv effekt på den psykiske helsen enn å være en belastning.

AktiMed har fokus på:
 • Løsningsfokuserte metoder
 • Forsterkning av positive faktorer
 • Fokus på mestring og mestringsfaktorer
 • Ansvarliggjøring og inkludering av både ledere og arbeidstakere

Et utvalg av AktiMed sine tjenester:
 • Kartlegging psykososialt arbeidsmiljø
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Stressmestring – både på gruppe og individnivå
 • Mobbing
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Kommunikasjon
 • Faktaundersøkelser
 • Tverrkulturelt arbeidsmiljø
 • Positivt medarbeiderskap