Livsstil og helsefremmende arbeidsmiljø

De beste arbeidsplassene er helsefremmende

I AktiMed deler vi helsefremmende arbeid i helsefremmende arbeidsmiljø og helsefremmende livsstil.

Helsefremmende arbeidsmiljø 

Innen helsefremmende arbeidsmiljøarbeid bruker en i stor grad teorier og virkemidler hentet fra positiv psykologi. Jobbengasjement har fått en sentral posisjon innen helsefremmende forskning fordi det ser ut til å fungere som en buffer i forhold til utvikling av helseplager ved høye jobbkrav.

Helsefremmende livsstil

I begrepet helsefremmende livsstil brukes tiltak som har som mål å bidra til at den enkelte har levevaner som bygger opp og styrker helse og arbeidsevne. 

AktiMed har som mål å være den ledende bedriftshelsetjenesten innen helsefremmende arbeid. Vi har over flere år arbeidet systematisk i forhold til helsefremmende arbeidsmiljø og livsstil sammen med våre kunder, og utviklet en rekke verktøy for å stimulere til sunne levevaner. Med en slik kobling av helsefremmende, forebyggende og reparerende fokus får vi bidratt inn i et helhetlig helseperspektiv for kunden.