Krisehåndtering og beredskap

Arbeidsgiver skal utarbeide en beredskapsplan som skal omfatte:

  • Bemanning
  • Utstyr
  • Nødprosedyrer
  • Tiltak som følger av eller kommer i tillegg til nødprosedyrene, herunder bruk av overflatetrykkammer.

Aktimed Helse bistår med utforming av kriseberedskapsplaner, opplæring og krisehåndtering når krisen utløses!

Krisehåndtering

  • Vi har etablert kriseteam for å bistå og hjelpe bedrifter ved alvorlige hendelser, som ulykker, dødsfall, trusler og vold, alvorlig sykdom, mm.
  • Mange som opplever traumatiske og skremmende hendelser trenger hjelp for å fungere normalt igjen og for ikke å utvikle varige problemer. Kriseteamet bistår med psykologiske førstehjelp, informasjonsmøter, lederstøtte, individuell oppfølging, rutiner for håndtering av kriser, med mer.
  • Det tilbys døgnkontinuerlig beredskapstelefon

Kurs – Krisehåndtering

  • Hvordan ulykker, svært belastende livshendelser og kritiske hendelser kan påvirke de involverte
  • Hva forskning og erfaring sier om sunn mestring av belastninger
  • Hvordan bedrifter, ledere og ansatte kan følge opp involverte i etterkant

Kurset vil være en blanding av forelesning, dialog, øvelse og rollespill