Helseundersøkelser

Aktimed Helse gir kompetent bistand i arbeidet for et trygt og produktivt arbeidsmiljø.

Vi gir medisinsk trygghet for deres arbeidstakere. Vårt mål er å forebygge helseplager, samt gi rask og tilstrekkelig oppfølging, og effektiv helsehjelp ved allerede oppstått sykdom. 

Målrettet helseovervåkning

Gjennom helseundersøkelser får vi et grunnlag for å skape forebyggende tiltak, bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader, og å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Helseovervåkningen kan deles i to kategorier: De lovpålagte, og de faglig anbefalte som er basert på sammenhengen mellom eksponering og mulig helseeffekt.

Vi legger vekt på å bevisstgjøre den enkelte om hva man selv kan gjøre for å ivareta god helse på arbeidsplassen. 

Aktimed Helse kan bistå med målrettet arbeidsundersøkelser i din virksomhet. Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelse. Ved noen andre typer arbeid er arbeidsgiver pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakerne. Regelverk: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 14

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre helseundersøkelse:

Arbeidsgiver har plikt til å tilby helseundersøkelse: