Helseundersøkelser og Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Aktimed Helse gir kompetent bistand i arbeidet for et trygt og produktivt arbeidsmiljø.

Vi gir medisinsk trygghet for deres arbeidstakere. Vårt mål er å forebygge helseplager, samt gi rask og tilstrekkelig oppfølging, og effektiv helsehjelp ved allerede oppstått sykdom. 

Målrettet helseovervåkning

Gjennom helseundersøkelser får vi et grunnlag for å skape forebyggende tiltak, bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader, og å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Helseovervåkningen kan deles i to kategorier: De lovpålagte, og de faglig anbefalte som er basert på sammenhengen mellom eksponering og mulig helseeffekt.

Vi legger vekt på å bevisstgjøre den enkelte om hva man selv kan gjøre for å ivareta god helse på arbeidsplassen. 

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Poliklinikken  tilbyr individrettet helsearbeid knyttet til arbeidsmiljøet, samt utredning og behandling ved skade, sykdom og problemer som har sin hovedårsak i den ansattes arbeidsmiljø. Undersøkelser og behandling utføres av blant annet lege, fysioterapeut, naprapat, ergoterapeut, helsesøster, sykepleier og psykolog. 

 • Arbeidsrelaterte sykdommer
 • Reisemedisin
 • Vaksinering
 • Alkohol og rusproblematikk
 • Helseattester

Helseattester

Hos Aktimed Helse kan du få alle helseattester du trenger! 
Vi har sertifiserte sjømannsleger, petroleumsleger, dykkerleger og OGUK-leger som kan utstede relevante helseattester ved behov. 
Ved konsultasjon vil vi foreta de medisinske undersøkelsene og testene som trengs for de ulike helseattestene. Undersøkelse og test avhenger av hvilken type attest du trenger. Følgende attester kan utstedes: 

 • Sjømannsattest
 • Offshore-attest
 • OGUK attest (Oil & Gas UK)
 • Røykdykkerattest/Innsatsattest
 • Førerkortattest
 • Yrkesdykkerattest
 • Fit for Travel
 • Varmt arbeid-attest
 • Asbest-attest
 • Kranfører-attest
 • Dansk sjømannsattest
 • Bahamas-attest

Aktimed HelseProfilTest (HPT)

HPT er spesielt egnet for arbeid som gir forhøyet risiko for hjerte- og karlidelser, diabetes mellitus, vektproblemer m.m. Fysisk belastende arbeid og nattarbeid er eksempler på arbeid der HPT kan være et nyttig tiltak for å redusere den arbeidsbetingede risikoen.