Helseundersøkelser og Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Det kan være nødvendig og viktig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader

Målrettet helseovervåkning
Helseundersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak, bidra til å avdekke påvirkninger i arbeidslivet som kan føre til helseskader og å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Helseovervåkningen kan deles i to kategorier: de lovpålagte og de faglig anbefalte som er basert på sammenhengen mellom eksponering og mulig helseeffekt.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk
Består av individrettet helsearbeid knyttet til arbeidsmiljøet, samt utredning og behandling ved skade, sykdom og problemer som har sin hovedårsak i den ansattes arbeidsmiljø. Utføres av bl.a. lege, fysioterapeut, naprapat, ergoterapeut, helsesøster, sykepleier og psykolog.

 • Arbeidsrelaterte sykdommer
 • Reisemedisin
 • Vaksinering
 • Alkohol/rusproblematikk
 • Helseattester

Helseattester
Hos AktiMed kan du få alle helseattester du trenger!
Vi har sertifiserte sjømannsleger, petroleumsleger, dykkerleger og OGUK leger som kan utstede relevante helseattest ved behov.
Ved konsultasjon vil vi foreta medisinske undersøkelser og tester for de forskjellige helseattestene. Undersøkelse og test avhenger av type attest du trenger. Følgende attester kan utføres:

 • Sjømannsattest
 • Offshore attest
 • OGUK attest (Oil & Gas UK)
 • Røykdykkerattest / Innsatsattest
 • Førerkortattest
 • Yrkesdykkerattest
 • Fit for Travel
 • Varmt arbeid attest
 • Asbest attest
 • Kranfører attest
 • Dansk sjømannsattest
 • Bahamas attest

AktiMed HelseProfilTest (HPT)
HPT er spesielt egnet i forhold til arbeid som gir forhøyet risiko for hjertekarlidelser, diabetes mellitus, vektproblem mv.  Fysisk belastende arbeid og nattarbeid er eksempler på arbeid der HPT kan være nyttig tiltak for å redusere arbeidsbetinget risiko.