Ergonomi /Muskel og skjelett

Muskel- og skjelettplager er den største enkelt årsak til sykefravær i arbeidslivet

I Norge har ca. 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet.
Forskning viser at tilpasset trening er svært effektivt. AktiMed legger derfor i stor grad vekt på dette i vår rådgivning og får gode resultater der hvor dette gjennomføres.

AktiMed har fokus på:
 • Ergonomisk utforming og muligheter for variasjon
 • Fysisk aktivitet og bevegelse
 • Psykososiale forhold
 • Mestring og holdninger til plager og smerte
 • Egenbehandling ved øvelser
Et utvalg av AktiMed sine tjenester:
 • Kartlegging og risikovurdering ergonomi
 • Individuell arbeidsplassvurdering
 • Ergonomisk gjennomgang avdeling/gruppe
 • Kurs og opplæring
 • Individuell kartlegging med undersøkelser
 • Planlegging av arbeidsplasser
 • Treningsveiledning