Bedriftshelsetjenester

Aktimed Helse er en fagkyndig og rådgivende partner innen forebyggende HMS-arbeid og skal bistå arbeidsgiver og ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.