Vaksinasjon

Aktimed Helse er en godkjent vaksinasjonsklinikk som tilbyr yrkesvaksinasjon og reisevaksinasjon til både bedrifter og privatpersoner.

Yrkesvaksiner

Arbeidsgiver er pålagt å sørge for at ansatte har fått tilbud om tilgjengelige vaksiner mot smitterisiko i arbeidsmiljøet. Aktimed Helse bistår bedrifter med kartlegging av smitterisiko, rådgivning og vaksinasjon. 

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, ansatte i pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere 
  • Veterinærer 
  • Politi, ansatte i fengselsvesen, brannvesen, tollvesen og asylmottak 
  • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, ansatte innen vann- og avløpsarbeid 
  • Bygg- og anleggsarbeidere 
  • Rørleggere 
  • Ansatte innen landbruk/skogbruk 
  • Tjenestereisende til utlandet 

Reisevaksiner

Nordmenn reiser stadig oftere, og til mer eksotiske strøk enn før. Vi anbefaler at alle som skal reise rådfører seg med kvalifisert helsepersonell om hvilke vaksiner som kan være aktuelle. Enkelte vaksiner krever flere doseringer. Vi anbefaler derfor alle å være ute i god tid for å være sikker på å få tilstrekkelig vaksinedekning før avreise. Aktimed Helse tilbyr veiledning og utfører vaksinasjon. 

Reisevaksinering gjøres via vår reisemedisinske poliklinikk. Vi tilbyr alle relevante vaksiner som influensa, hepatitt A og B, tetanus, difteri, rabies, gul feber, polio, tyfus m.m. Vi utsteder nødvendige resepter (malaria) og internasjonale vaksinasjonssertifikater.