Psykolog

Rask tilgang til psykologkompetanse

Aktimed Helse tilbyr medlemmer og kunder rask tilgang til psykolog, enten ved våre medisinske klinikker, som digitale konsultasjoner, eller som en kombinasjon av disse. Aktimed Helses søsterselskap Frisk Spesialist tilbyr poliklinisk behandling ved angst og depresjon hos psykolog i Oslo, Sandvika, Drammen, Jessheim, Hamar, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Sandnes og Stavanger (Randaberg). Tilbudet er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, og forutsetter en henvisning fra fastlege. Du betaler kun egenandel opptil grensen for frikort. Behandlingstilbudet er også tilgjengelig for medlemmer og kunder av Aktimed Helse iht. avtalt pris. 

Mange opplever perioder i yrkeslivet der man har behov for å fungere bedre eller videreutvikle seg selv. Aktimed Helse tilbyr rask, fortrolig og kvalifisert støtte til ledere og medarbeidere i form av individuelle samtaler eller møter. Vi utforsker og kartlegger sentrale utfordringer, ressurser og utviklingsområder. Vi veileder ledere og medarbeidere til å finne de rette tiltakene og styrken de trenger for å få til en endring. 

Aktimed Helse fokuserer på følgende:

 • Å etablere forståelse og tillit 
 • Å skape enighet om mål og innhold 
 • Å kartlegge utfordringer og ressurser 
 • Å benytte forskningsbasert kunnskap og relevante tiltak 
 • Å utfordre innenfor trygge rammer 

Vanlige temaer i samtalene/møtene: 

 • Utvikling av eksisterende og nye ferdigheter
 • Leder- og yrkesrolleforståelse
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser
 • Stresshåndtering og utbrenthet
 • Familie-/samlivsutfordringer
 • Angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker
 • Krisehåndtering
 • Mobbing og trakassering