Medisinsk forskning

Kliniske studier redder liv!

Hvorfor er det viktig med klinisk forskning?

Aktimed Helse har en egen enhet for medisinsk forskning (Clinical Trial Unit). Her gjør vi kliniske studier på effekten av nye medisiner og medisinsk utstyr. Uten denne forskningen hadde vi ikke fått tilgang til nylig utviklede medisiner, som kanskje har en bedre effekt og gir mindre bivirkninger enn de vi allerede har på markedet i dag. Uten en slik forskning kan vi heller ikke bekjempe nye sykdommer, som for eksempel Covid-19. Vi vet at kliniske studier kan redde liv. 

Nye legemidler og nytt medisinsk utstyr, som utvikles av den farmasøytiske industrien, kan både forebygge, lindre og helbrede både alvorlige og mindre alvorlige tilstander. Effekten av medisinene og utstyret må testes i kontrollerte studier i lang tid før de kommer ut i salg, for å sikre at de er trygge og virker bedre enn de som allerede finnes på markedet i dag. I Norge skal alle slike studier godkjennes av myndighetene, Regional Etisk Komite (REK) og Statens Legemiddelverk (SLV). Noen av våre forskere har drevet med slike studier i over 40 år, og vår avdeling for medisinsk forskning er nå en foretrukket klinikk for slike kliniske studier. 

Kan du tenke deg å være studiedeltager?

Har du lyst til å være med på klinisk utprøving? Ved å delta i en av våre studier kan du få hjelp med dine medisinske problemer, og ikke minst vil du kanskje kunne bidra til å gi mange mennesker en bedre livskvalitet og et lengre liv. 

Noen ganger trenger vi pasienter som har spesifikke typer sykdommer til våre kliniske studier, mens vi andre ganger bare trenger voksne personer som er villige til å prøve en vaksine eller et middel som kan motvirke eventuell sykdom. Ofte må vi gjøre studier som er «dobbelt blindet» for å vite om medisinen eller det medisinske utstyret virker. Det betyr at hverken du eller helsepersonellet ved studieavdelingen vet hvilken medisin du får. I noen studier får du allikevel etter en stund prøve den nye medisinen. Dette vil du bli forklart nøye før du eventuelt velger å bli med. 

Det er helt frivillig å delta i en klinisk studie, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi noen grunn. Du vil gjennom studien få gjennomført en god helseundersøkelse, og du får videre tett oppfølging av sykepleier og lege. I noen tilfeller tilbyr vi ekstra undersøkelser med spesielle tester dersom det er relevant for studien.  

Alle studieprosedyrer og besøk ved studieavdelingen er GRATIS. Som oftest dekker vi også dine reiseutgifter.

Ta gjerne kontakt med en av våre sykepleiere for mer informasjon.