Lege

Vi gir deg medisinsk trygghet

Hos oss får du rask tilgang til dyktige leger med bred kompetanse. Våre leger og behandlere tar seg tid til deg, og har et godt blikk for din helse.

Vi har godt kvalifiserte leger som tar hånd om deg på en sikker og god måte. Med en utvidet konsultasjonstid hos legen får du en nøye gjennomgang av din helse, og dine symptomer og plager. Ved behov for behandling, vil vi følge deg opp med jevnlige kontroller. Når det er nødvendig, henviser vi deg også raskt til videre utredning hos spesialister for en sikker diagnostikk, og eventuelt videre behandling. Som pasient hos oss skal du oppleve at du blir lyttet til, og at du blir godt ivaretatt. Når du kontakter vår klinikk møter du dyktige helsesekretærer som vil hjelpe deg med dine behov og spørsmål. 

For deg som sliter med arbeidsrelaterte plager, eller har en vanskelig livssituasjon som påvirker arbeidsevnen din, tilbyr vi individuelle konsultasjoner hos lege, samtaleterapeut, fysioterapeut eller annet fagpersonell. I disse samtalene kan du få veiledning og støtte til å mestre den belastende situasjonen du står i. 

Hos Aktimed Helse kan du få råd om videre oppfølging, og henvisning til videre behandling hos for eksempel psykolog eller fysioterapeut. Vi kan også hjelpe deg med arbeidsmedisinske utredninger vedrørende yrkessykdom og yrkesskade, i form av samtaler, undersøkelser og vurdering av resultater. Sliter du med fysiske plager, som for eksempel muskel- og skjelettplager, kan vi tilby fysioterapiundersøkelser, individuell veiledning og enkle treningsøvelser. 

Vaksine

Hos oss kan du få utført vaksinering i henhold til anbefalte retningslinjer knyttet til smitterisiko i ulike yrker. 

En lege som forstår både privatliv og arbeidsliv 

Dersom du jobber hos en kunde av Aktimed Helse, vil vår allmennlege ha tilgang til rapporter fra arbeid som er gjort hos din arbeidsgiver. Dette vil bidra til en økt forståelse av din hverdag, og et bedre beslutningsgrunnlag ved diagnostisering.