Ultralyd

Ultralyd av halspulsårer

Vi tilbyr ultralydundersøkelse av halspulsårer. Som en del av en helhetsvurdering, gir denne undersøkelsen oss et grunnlag for å vurdere samlet risiko for hjerte- og karsykdommer. Du får resultatet med en gang, og du får samtidig veiledning i anbefalt behandlingsopplegg. 

Vi tilbyr også ultralydundersøkelse med radiolog, som en del av utvidet helsekontroll. Her undersøker vi flere av kroppens indre organer. 

Vi kan i tillegg benytte oss av ultralyd ved diagnostisering av muskel- og skjelettplager.