Fysioterapi

En kropp som fungerer gir overskudd, noe som er en forutsetning for å leve livet slik du ønsker. Vi gir deg en trygg oppfølging ved muskel- og skjelettplager. 

Våre fysioterapeuter sørger for en helhetlig undersøkelse for å avdekke ditt behov for oppfølging. Du vil få råd og veiledning i egnede øvelser, og generell fysisk aktivitet. 

Vi har alltid fullt fokus på én pasient om gangen og våre fysioterapeuter har bred fagkompetanse. Våre fysioterapeuter jobber tverrfaglig sammen med blant annet leger, psykologer, diabetessykepleiere og livsstilsveiledere etter behov og ønske. 

Hva kan en fysioterapeut hjelpe deg med?

  • Forebygger og behandler skader i muskel- og skjelettapparatet
  • Rehabilitering, treningsprogram og individuelle øvelser
  • Smerter i bekken/rygg knyttet til svangerskap
  • Albue, hånd problematikk «musearm, tennisalbue»
  • Skulder og kne plager