Fysioterapi

En kropp som fungerer gir overskudd, noe som er en forutsetning for å leve livet slik du ønsker. Vi gir deg en trygg oppfølging ved muskel- og skjelettplager. 

Våre fysioterapeuter sørger for en helhetlig undersøkelse for å avdekke ditt behov for oppfølging. Du vil få råd og veiledning i egnede øvelser, og generell fysisk aktivitet. 

Vi har alltid fullt fokus på én pasient om gangen. Våre fysioterapeuter samarbeider med våre leger, psykologer, diabetessykepleiere og livsstilsveiledere etter behov og ønske.