Diagnosespesifikke tjenester

Migrene

Hodepine og migrene er hemmende lidelser som kan oppleves som svært belastende. Lidelsen påvirker ikke bare hverdagen til den som er rammet, ofte vil det også ha en innvirkning på hele familien.  
Hos Aktimed Helse får du en helhetlig vurdering, og en tilpasset behandling for din hodepine eller migrene. Vårt tverrfaglige team bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut gjør grundige innledende undersøkelser, slik at vi kan gi deg rett behandling. Hodepine og migrene påvirkes ofte av vår fysiske og psykiske helse.  Livsstilsfaktorer som kosthold, arbeid og stressnivå er også av stor betydning. Ofte kan smertene gjøre at man skaper seg uvaner som igjen kan trigge hodepinen. Vi tar oss derfor tid til å bli kjent med deg og din hverdag, slik at vi kan hjelpe deg med å bryte dette mønsteret.

Diabetes

Aktimed Helse gir deg en trygg og god oppfølging, tilpasset din diabetes. Våre leger og diabetessykepleiere tilbyr medisinsk oppfølging, råd og veiledning, slik at du blir tryggere i din hverdag med diabetes. Oppfølgingen vil også bidra til å redusere risikoen for senkomplikasjoner.  Vi gjør nødvendige undersøkelser, og gir deg en vurdering av din nåværende behandling. Etter behov justerer vi medisinering, og gir deg veiledning i injeksjonsteknikk og blodsukkermåling.  

Vi gir deg også råd innen kosthold, mosjon og bruk av tobakk, og vi tilbyr oppfølging dersom du ønsker å endre dine levevaner. 

Hjerte og karlidelser

Allmennlegene i AktiMed Helse har bred erfaring i å diagnostisere og behandle hjerte- og karsykdommer, inkludert blodtrykkssykdom for å forebygge slag. Dette foregår i tett kontakt med kardiologer ved sykehus og legepraksis, både i Hamar og i Oslo.  Vi har moderne EKG-utstyr og ultralydapparat for gjennomføring av karundersøkelser. 

Astma og kols

Har du astma eller KOLS, får du en tilrettelagt oppfølging fra våre leger og sykepleiere. Vi tar nødvendige prøver og utfører lungefunksjonsmåling. Dette blir grunnlaget for en videre undersøkelse og samtale med lege, om riktig behandling for deg. 
Hos vår sykepleier får du lære mer om din sykdom, og vi tilbyr en gjennomgang av hvordan du bruker inhalasjonsutstyr og medisiner. Vi kan også følge deg opp med årskontroller, dersom du ønsker det. 

Røyker du, og ønsker å slutte? Vi tilbyr individuell oppfølging ved røykeslutt! 

Osteoporose

Veldig få vet at de er benskjøre, før det første bruddet oppstår. Med en DEXA-måling kan vi raskt og enkelt måle bentettheten din. DEXA-måling er en lavdose-røntgenundersøkelse som er 100% smertefri, og man får resultatene umiddelbart. Undersøkelsen utføres av helsepersonell med spesialkompetanse, og målingen blir vurdert av en lege med god kunnskap om benskjørhet. Basert på resultatene av undersøkelsen gir vi deg råd om kosthold og behandling, for å hindre videre utvikling av benskjørhet, og å forebygge brudd.   

Legene våre gjør en vurdering av om du har behov for undersøkelsen. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. 

Ultralyd

Vi tilbyr ultralydundersøkelse av halspulsårer. Som en del av en helhetsvurdering, gir denne undersøkelsen oss et grunnlag for å vurdere samlet risiko for hjerte- og karsykdommer. Du får resultatet med en gang, og du får samtidig veiledning i anbefalt behandlingsopplegg. 

Vi tilbyr også ultralydundersøkelse med radiolog, som en del av utvidet helsekontroll. Her undersøker vi flere av kroppens indre organer. 

Vi kan i tillegg benytte oss av ultralyd ved diagnostisering av muskel- og skjelettplager.