Helsekontroller

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll er en totalsjekk av egen helse som består av utvalgte undersøkelser som kan fange opp sykdom i det «symptomfrie rom».  På denne måten kan du få tidlig behandling slik at du oppnår bedre livskvalitet, og kan forebygge fremtidig sykdom. Vi tar prøver og foretar målinger av hjertefunksjon og pustefunksjon. Du får full klinisk undersøkelse av lege, og en radiolog vil utføre ultralyd av indre organer. Vi tar også en bentetthetsmåling dersom legen vurderer  
det som hensiktsmessig.  
Kontakt oss for timeavtale til utvidet helsekontroll (kan ikke bestilles via nettsiden).

Mannehelsekontroll

Mannehelsekontroll er for deg som ønsker en undersøkelse med spesielt fokus på den maskuline helse. Vi tar et sett spesielt utvalgte blodprøver, inkludert testosteronnivå, og du får en grundig klinisk undersøkelse. Legen tar seg tid til deg, og vil gjennomføre en samtale hvor du kan lufte dine tanker. Ved behov vil legen gi deg individuell veiledning, starte behandling og gi tilbud om oppfølging. Legen vil også sørge for videre henvisning ved behov. 

Helsekontroll livsstil

I vår kontroll av livsstilshelse utfører vi utvalgte undersøkelser som gir oss god oversikt over den delen av din helse som er knyttet til måten du lever på. Du får utvalgte blodprøver og andre målinger, samt 30 minutter hos lege bestående av helsesamtale, klinisk undersøkelse og gjennomgang av prøveresultater. I tillegg får du 60 minutter med en livsstilsveileder, som går gjennom din livsstil sammen med deg. Sammen finner vi frem til et godt mål, og en god plan for at du skal kunne nå dette målet.  

Vi tilbyr også individuell oppfølging ved livsstilsendring.