Helseundersøkelse livsstil

Målet med helseundersøkelsen er å gi den ansatte hjelp til å opprettholde god helse og arbeidsevne over tid, samt kartlegge faktorer som kan benyttes i det forebyggende og helsefremmende HMS arbeidet.

Helseundersøkelsen kan gjennomføres ute i bedrift eller på Aktimed Helse sine medisinske klinikker.

En «helseundersøkelse livsstil» inneholder:

1.  Kartlegging av fysisk og psykisk helse
Digitalt spørreskjema som fylles ut før den ansatte kommer til helseundersøkelsen. Her besvarer den ansatte spørsmål rundt blant annet temaene; fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, tobakk, stressbelastninger, søvn, helseplager og psykososialt arbeidsmiljø.

2.  Lab tester som gjennomføres

  • Blodtrykk
  • Blodprøvetaking i finger (blodsukker, totalkolesterol, LDL, HDL, Triglyserider)
  • Vekt, fettprosent, visceralt fett
  • Midjemål
  • Kroppsmasseindeks

3. Fysiske tester (valgfrie kombinasjoner)

  • Kondisjonsmåling (indirekte o2 test)
  • Muskel- og skjelett test
  • HRV måling (stress, søvn, restitusjon og fysisk aktivitet) – 3 døgns måling

4.  Helsesamtale
Den ansatte får en individuell helseprofil og rådgivende helsesamtale med livsstilsrådgiver hvor man gjennomgår resultatene fra undersøkelsen og det gis individuelle livsstilsråd.

Vi erfarer bla. at bevisstgjøring om livsstilen vår er viktig for livskvaliteten, psykisk og psykisk tilstand samt arbeidssituasjon.

5. Bedriftsrapport
Det utarbeides en anonymisert rapport i etterkant av undersøkelsen som gir et totalbilde av risikofaktorer, nærværsfaktorer, og anbefalinger om tiltak for redusert risiko og bedret produktivitet.

Helseundersøkelse fokus Livsstil gjennomføres av et tverrfaglig team med livsstilsrådgivere som av bakgrunn er sykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog, idrettsfysiologer og idrettspedagoger.

Kontakt oss