Videopakker

Vi tilbyr ferdiginnspilte videopakker med energipause/kontorstrekk, yoga/bevegelighet og styrketrening.

Øktene er tilpasset deltagere med ulikt nivå og treningserfaring, og består av enkle øvelser alle kan gjennomføre. Øktene har ulike tema, og hver video har en varighet på 10-45 minutter.

Vi tilbyr skreddersydde videopakker basert på bedriftens ønsker. Bedriften velger her antall økter, lengde på økter, tema og om øktene skal tilpasses spesifikt til deres yrkesgruppe. Dette kan for eksempel være økter tilpasset kontorarbeidere, sjåfører, håndtverkere eller helsearbeider.

Øktene redigeres etter ønske, og kan være med eller uten veiledning fra instruktør underveis. Vi setter gjerne bedriftens logo på videoene.