Til innhold

Beredskapsseminar 14. oktober

Meld deg på årets mest interessante kriseseminar i Bergen.

14. oktober arrangerer vi det første nasjonale seminaret om erfaringer med Covid-19 i norsk arbeidsliv. Sentrale aktører i arbeidslivet reflekterer rundt hvordan de møtte Covid-19 utfordringen og hva de har lært så langt i pandemien.

Tid: 14. oktober fra 09:00-15:30
Sted: Thon Hotel Bergen Airport
Pris: 3490,- for deltagelse på seminar

Meld deg på seminar

Med bakgrunn i at mange bedrifter har begrensninger vedrørende jobbreiser i forbindelse med covid-19 kommer vi også til å tilby en digital løsning på seminaret for de som ønsker å delta, men ikke kan reise til Bergen. Meld deg på webinar

Pris: 1490,- for deltagelse på webinar


Dagen vil inneholde innlegg og paneldialoger fra kriseledere fra en rekke private og offentlige institusjoner. Her er noen av dem:

  • Aker ASA: CSO og kriseleder Anders Rimstad vurderte i mars 4 ulike businesscenarier på vegne av Akerselskapene, nasjonalt og globalt – hvilket scenario slo til og hva mer bør vi forberede oss på? Er det mulig å spå konsekvensen av pandemien i et lengre perspektiv?
  • Aker Biomarine: EVP Kristine Hartmann har blitt anerkjent for sitt lederskap. Hvordan har det vært å stå støtt som leder i en så langvarig krise som Koronapandemien? Med ansatte i India, New York, Antarktis m.m. har det vært nok av utfordringer å ta tak i…Hør også sykepleier Maja Guin sin spennende reise for å bistå med Covid-19 testing ved crewchange på Aker Biomarine sine fiskebåter i Antarktis
  • AktiMed og Aker Care: Hvordan ivareta psykisk helse når frykt, isolasjon og økonomisk nedgang rammer et helt samfunn? Psykolog Brynjar Gunnarskog har vært tett på enkeltmennesker i krise, både i Norge, India og New York
  • NHH: Med ansatte og studenter fra alle verdenshjørner ble Koronakrisen en stor utfordring for NHH. Og oppstarten i høst ble alt annet enn enkel, det sørget Covid-19 for… HR- direktør Elise Kongsvik gir et bilde av NHH sin krisehåndtering
  • Metodisthjemmet i Bergen: Hvordan utøve kriseledelse når worst case blir en realitet? Institusjonsleder Karianne F. Magnussen forteller om hvordan Covid-19 gjorde et trygt hjem for eldre om til en slagmark, der hver dag var en kamp på liv og død
  • NRK: Som nyhetsformidler skulle NRK formidle informasjon om Covid-19 samtidig som de måtte gjøre store endringer i måten de utførte oppgavene sine på. HMS sjef i NRK, Tove Aabakken, gir et innblikk i hvordan de håndterte alle utfordringene og hvordan planer måtte endres underveis. Journalister er vant til å gå inn i andres kriser, hvordan håndterte de Koronakrisen og dets konsekvenser internt?
  • Alver kommune: Fra tre kommuner til en – så kom Covid-19. Rådmann Ørjan Raknes Forthun og beredskapsleder Hogne Haugsdal gir en beskrivelse av hvordan de håndterte krisen som helt ny organisasjon, med de utfordringer som fulgte med

Vi i AktiMed har som bedriftshelsetjeneste vært og er fremdeles tett på rådgivning til bedrifter med tanke på smittevern for å unngå spredning av viruset. Vi er til en hver tid oppdatert på alle forskrifter og råd fra regjeringen.
Vi tar høyde for dette med tanke på gjennomføring av seminaret. Vi har begrenset antall plasser som er langt under det regjeringen anbefaler, og vi kommer ikke til å gjennomføre seminaret om vi ser at det på tidspunktet for seminaret er økt smittespredning eller noen som helst risiko for de som deltar. Samtidig tenker vi at temaene og erfaringsoverføringen dere kommer til å sitte igjen med etter denne dagen er viktig og nyttig.