E-læring HMS for ledere

Vi leverer HMS-kurs for ledere som e-læring

Kurset tar for seg
arbeidsmiljøloven og
de mest sentrale arbeidsmiljøforskriftene

Gir opplæring i helse, miljø og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5: krav om opplæring av arbeidsgiver.