Stavanger

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Forus)
Vassbotnen 15A
4313 Sandnes

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Jåttåvågveien)
Jåttåvågveien 10
4220 Stavanger

Lege

Arne Nysæther

Spes. i arbeids- og allmennmedisin / Lege

974 09 910 arne.nysather@aktimed.no

Lars Einar Haugland

Lege

974 09 910 lars.haugland@aktimed.no

Sibel Tank Pedersen

Lege

400 04 850 sibel.tank.pedersen@akercare.com

Christine Nathalie Rønne Petersen

Lege

915 24 249 christine.petersen@aktimed.no

Ron Erling Pedersen

Fagsjef Aker Care / Lege

400 04 850 ron.erling.pedersen@akercare.com

John Olaf Næsheim

Lege

975 23 824 john.nesheim@akercare.com