Stavanger

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Forus)
Vassbotnen 15A
4313 Sandnes

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Jåttåvågveien)
Jåttåvågveien 10
4220 Stavanger

Ansatte

Signe Hagen

Regionleder Stavanger / Sykepleier

413 63 965 signe.hagen@aktimed.no

Arne Nysæther

Spes. i arbeids- og allmennmedisin / Lege

974 09 910 arne.nysather@aktimed.no

Cecilie Øverland

Avdelingsleder Forus / Yrkeshygieniker

902 42 166 cecilie.overland@aktimed.no

Thomas J. Grude

Lege

457 23 708 thomas.grude@akercare.com

Marie Louise McAllister

Helse- og administrasjonskoordinator

96095491 marie.mcallister@aktimed.no

Cathrin Lindø

HMS rådgiver / Fysioterapeut

 911 13 004 cathrin.indredavik@aktimed.no

Robert Torkildsen

HMS rådgiver / Fysioterapeut

902 78 448 robert.torkildsen@aktimed.no

Elise Strømseth

HMS rådgiver / Sykepleier

909 85 789 elise.stromseth@aktimed.no

Katla Gudmundsdottir

Lege

915 24 249 katla.gudmundsdottir@aktimed.no

Hilde Heber

HMS rådgiver / Fysioterapeut

913 67 498 hilde.heber@aktimed.no

Marita Dahl

HMS rådgiver / Sykepleier

934 66 592 marita.dahl@aktimed.no

Katrine Vannebo

Avdelingsleder Aktimed Trening / Treningsrådgiver

971 56 116 katrine.vannebo@aktimed.no

Sibel Tank Pedersen

Lege

400 04 850 sibel.tank.pedersen@akercare.com

Ron Erling Pedersen

Fagsjef Aker Care / Lege

400 04 850 ron.erling.pedersen@akercare.com

Grethe Vatne

Koordinator Helse og Administrasjon

400 04 850 grethe.vatne@akercare.com

John Olaf Næsheim

Lege

975 23 824 john.nesheim@akercare.com

Henrik Wietfeldt

HMS rådgiver / Fysioterapeut

40 00 48 50 henrik.wietfeldt@akercare.com

Kristin Øverland

Sykepleier

901 09 184 kristin.overland@aktimed.no

Vivian Lynghjem

Organisasjonsrådgiver

910 08 114 vivian.lynghjem@aktimed.no