Stavanger

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Forus)
Vassbotnen 15A
4313 Sandnes

Aktimed Helse AS, avd. Stavanger (Jåttåvågveien)
Jåttåvågveien 10
4220 Stavanger

Ansatte

Victoria Elvina Åberg

Sykepleier

924 89 924 victoria.aaberg@aktimed.no

Cecilie Øverland

Avdelingsleder Forus / Yrkeshygieniker

902 42 166 cecilie.overland@aktimed.no

Signe Hagen

Regionleder Stavanger / Sykepleier

413 63 965 signe.hagen@aktimed.no

Arne Nysæther

Spes. i arbeids- og allmennmedisin / Lege

974 09 910 arne.nysather@aktimed.no

Wenche Gravdal

Avdelingsleder Egersund / Sykepleier

992 34 709 wenche.gravdal@akercare.com

Lars Einar Haugland

Lege

974 09 910 lars.haugland@aktimed.no

Robert Torkildsen

HMS rådgiver / Fysioterapeut

902 78 448 robert.torkildsen@aktimed.no

Cathrin Lindø

HMS rådgiver / Fysioterapeut

 911 13 004 cathrin.indredavik@aktimed.no

Elise Strømseth

HMS rådgiver / Sykepleier

909 85 789 elise.stromseth@aktimed.no

Hilde Heber

HMS rådgiver / Fysioterapeut

913 67 498 hilde.heber@aktimed.no

Marita Dahl

HMS rådgiver / Sykepleier

934 66 592 marita.dahl@aktimed.no

Katrine Vannebo

Teamleder Trening / Treningsveileder

971 56 116 katrine.vannebo@aktimed.no

Sibel Tank Pedersen

Lege

400 04 850 sibel.tank.pedersen@akercare.com

Ron Erling Pedersen

Fagsjef Aker Care / Lege

400 04 850 ron.erling.pedersen@akercare.com

Tore Tollefsen

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

992 43 956 tore.tollefsen@akercare.com

John Olaf Næsheim

Lege

975 23 824 john.nesheim@akercare.com

Grethe Vatne

Koordinator Helse og Administrasjon

400 04 850 grethe.vatne@akercare.com

John Sagflaat

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

911 13 004 john.sagflaat@akercare.com

Henrik Wietfeldt

HMS rådgiver / Fysioterapeut

40 00 48 50 henrik.wietfeldt@akercare.com

Kristin Øverland

Sykepleier

901 03 184 kristin.overland@aktimed.no

Vivian Lynghjem

Organisasjonsrådgiver

910 08 114 vivian.lynghjem@aktimed.no

Silje Laupstad

HMS rådgiver / Fysioterapeut

400 90 944 silje.laupstad@akercare.com

Anne Årstad

HMS rådgiver / Sykepleier

910 03 082 anne.aarstad@akercare.com