Oslo

Aktimed Helse AS, avd. Fornebu
Snarøyveien 20
1360 Fornebu

Aktimed Helse AS, avd. Skøyen
Drammensveien 147B
0277 Oslo

Aktimed Helse AS, avd. Bryn
Østensjøveien 79
0667 Oslo

Sykepleier

Pia Killengreen

Sykepleier

926 35 858 pia.killengreen@aktimed.no

Maria Golding

Sykepleier

950 39 440 maria.golding@aktimed.no

Nina Oma Erichsrud

Sykepleier

419 06 653 nina.oma@aktimed.no

Joan Wagner

Sykepleier / HMS-rådgiver

923 25 329 joan.wagner@aktimed.no

Linda Jeanett Johnsen

Sykepleier / HMS-rådgiver

950 60 221 linda.johnsen@aktimed.no

Helene Dimmen

HMS-rådgiver / Sykepleier

helene.dimmen@aktimed.no

Martine-Kristin Topaas

Sykepleier / HMS-rådgiver

400 04 850 martine.topaas@akercare.com

Herdis Selnes

Sykepleier

400 04 850 herdis.selnes@akercare.com

Ellen Myhre

Sykepleier

400 04 850 ellen.myhre@akercare.com