Hamar

Aktimed Helse AS, avd. Hamar
Storhamargata 34
2317 Hamar

Aktimed Helse AS avd. Hamar medisinsk klinikk
Telefon: 974 09 910 (Tastevalg 5)

Ansatte

Liv Grethe Bekkelund

HMS-rådgiver/Autorisert helsesekretær

467 42 314 liv.grethe.bekkelund@aktimed.no

Stine Hillestad Borud

HMS-rådgiver / Sykepleier

917 42 189 stine.borud@aktimed.no

Olle Indseth

Coach og Kognitiv terapeut innen psykososiale arbeidsmiljø

901 42 060 olle.indseth@aktimed.no

Anne-Gine Ottesen

Livsstilsveileder / Fysioterapeut

959 41 513 anne.ottesen@aktimed.no

Kristin Fjeldstad

Fysioterapeut

465 06 743 kristin.fjeldstad@aktimed.no

Helge Opøien

Spesialist i allmennmedisin / Lege

930 73 313 helge.opoien@aktimed.no

Kristine Reisetad Michaelsen

Lege

930 73 313 kristine.michaelsen@aktimed.no

Trude Myhrvold

Sykepleier

407 68 743 trude.myhrvold@aktimed.no

Bodil Dagfinrud Lund

Medisinsk forskning/Diabetessykepleier / Sykepleier

452 97 137 bodil.lund@aktimed.no

Mette Blystad

Autorisert Helsesekretær

930 73 313 mette.blystad@aktimed.no

Randi Hagen

Autorisert Helsesekretær

465 40 357 randi.hagen@aktimed.no

Marius Håkensen

Teamleder kundesenter

917 85 856 marius.hakensen@aktimed.no

Hans Olav Høivik

Spesialist i allmennmedisin / Lege

930 73 313 hans.olav.hoivik@aktimed.no

Kjetil Høye

Medisinsk leder for forskning / Lege

930 73 313 kjetil.hoye@aktimed.no

Annick De Geest

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi / Psykolog

959 81 324 annick.degeest@aktimed.no

Jo Reistad

HMS-rådgiver / Yrkeshygieniker

413 35 318 jo.reistad@aktimed.no

Elisabeth Grafsrønningen

Avdelingsleder Hedmark / Fysioterapeut

958 08 258 elisabeth.grafsronningen@aktimed.no

Vidar Fjeldsven

Leder forretningsutvikling/marked/salg

901 91 017 vidar.fjeldsven@aktimed.no

Espen Thorsrud

HMS-rådgiver / psykotraumatolog

918 70 784 espen.thorsrud@aktimed.no

Randi B. Sætershagen

Regionleder Innlandet

995 00 190 randi.satershagen@aktimed.no

Tormod Glimsdal

Bedriftslege

465 41 845 tormod.glimsdal@aktimed.no

Daniel Tjønn Thingvoll

Ansvarlig avdeling målinger

472 32 146 daniel.thingvoll@aktimed.no