Hamar

Aktimed Helse AS, avd. Hamar
Storhamargata 34
2317 Hamar

Aktimed Helse AS avd. Hamar medisinsk klinikk
Telefon: 974 09 910

Ansatte

Randi B. Sætershagen

Regionleder Innlandet

995 00 190 randi.satershagen@aktimed.no

Vidar Fjeldsven

Leder forretningsutvikling/marked/salg

901 91 017 vidar.fjeldsven@aktimed.no

Kristine Reisetad Michaelsen

Lege

930 73 313 kristine.michaelsen@aktimed.no

Øyvind Kjærner-Semb

Lege

404 76 969 oyvind.kjarner-semb@aktimed.no

Gina Gubberud

Avdelingsleder

41696941 gina.gubberud@aktimed.no

Annick De Geest

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi / Psykolog

959 81 324 annick.degeest@aktimed.no

Hans Olav Høivik

Spesialist i allmennmedisin / Lege

930 73 313 hans.olav.hoivik@aktimed.no

Marius Håkensen

Teamleder kundesenter

917 85 856 marius.hakensen@aktimed.no

Randi Hagen

Autorisert Helsesekretær

465 40 357 randi.hagen@aktimed.no

Mette Blystad

Autorisert Helsesekretær

930 73 313 mette.blystad@aktimed.no

Bodil Dagfinrud Lund

Medisinsk forskning/Diabetessykepleier / Sykepleier

452 97 137 bodil.lund@aktimed.no

Trude Myhrvold

Sykepleier

407 68 743 trude.myhrvold@aktimed.no

Jo Reistad

HMS-rådgiver / Yrkeshygieniker

413 35 318 jo.reistad@aktimed.no

Kristin Fjeldstad

Fysioterapeut

465 06 743 kristin.fjeldstad@aktimed.no

Olle Indseth

Coach og Kognitiv terapeut innen psykososiale arbeidsmiljø

901 42 060 olle.indseth@aktimed.no

Stine Hillestad Borud

HMS-rådgiver / Sykepleier

917 42 189 stine.borud@aktimed.no

Liv Grethe Bekkelund

HMS-rådgiver/Autorisert helsesekretær

467 42 314 liv.grethe.bekkelund@aktimed.no

Lise Damsgaard

HMS-Rådgiver / Sykepleier

916 28 917 lise.damsgaard@aktimed.no

Jeanette Løvland

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

982 10 801 jeanette.lovland@aktimed.no

Guro Pedersen

Sykepleier / HMS-rådgiver

470 24 748 guro.pedersen@aktimed.no

Helge Opøien

Spesialist i allmennmedisin / Lege

930 73 313 helge.opoien@aktimed.no

Kjersti Gagnum Ingebretsen

HMS-rådgiver

928 25 751 kjersti.ingebretsen@aktimed.no

Marte Hveem Igeltjørn

Yrkeshygeniker / HMS-rådgiver

913 00 682 marte.igeltjorn@aktimed.no

Daniel Tjønn Thingvoll

Ansvarlig avdeling målinger

472 32 146 daniel.thingvoll@aktimed.no