Bergen

Aktimed Helse AS, avd. Bergen (Kokstad)
Kokstadflaten 31
5257 Kokstad

Aktimed Helse AS, avd. Bergen (Sandsli)
Sandslimarka 55
5254 Sandsli

Sykepleier

Trude Payne

Regionleder Bergen / Sykepleier

920 32 283 trude.payne@aktimed.no

Siren Kvamme

HMS-rådgiver / Sykepleier

971 17 969 siren.kvamme@akercare.com

Lena Nordanger

Bedriftsykepleier / Sykepleier

958 05 256 lena.nordanger@aktimed.no

Maria Johanne Strømsnes

HMS rådgiver / Sykepleier

 959 94 691 maria.stromsnes@aktimed.no

Kristin H. Hammerstad

HMS rådgiver / Sykepleier

917 15 728 kristin.hammerstad@aktimed.no

Mona Cathrine Soma

HMS rådgiver / Sykepleier

908 47 443 mona.soma@aktimed.no

Kristin Klette

HMS rådgiver / Sykepleier

992 98 924 kristin.klette@aktimed.no

Gry Eriksen

HMS rådgiver / Sykepleier

974 09 910 gry.eriksen@akercare.com