Bergen

Aktimed Helse AS, avd. Bergen (Kokstad)
Kokstadflaten 31
5257 Kokstad

Aktimed Helse AS, avd. Bergen (Sandsli)
Sandslimarka 55
5254 Sandsli

Ansatte

Trude Payne

Regionleder Bergen / Sykepleier

920 32 283 trude.payne@aktimed.no

Lena Nordanger

Bedriftsykepleier / Sykepleier

958 05 256 lena.nordanger@aktimed.no

Arne Nysæther

Spes. i arbeids- og allmennmedisin / Lege

974 09 910 arne.nysather@aktimed.no

Siren Kvamme

HMS-rådgiver / Sykepleier

971 17 969 siren.kvamme@akercare.com

Maria Johanne Strømsnes

HMS rådgiver / Sykepleier

 959 94 691 maria.stromsnes@aktimed.no

Morten Lindeberg Espeland

HMS rådgiver / Fysioterapeut

406 00 814 morten@aktimed.no

Alice Hennes

Psykolog

458 78 079 alice.hennes@aktimed.no

Brynjar Gunnarskog

Psykolog

404 80 451 brynjar.gunnarskog@aktimed.no

Karina Koller Løland

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin / Lege

468 36 065 karina.koller.loland@aktimed.no

Kristin H. Hammerstad

HMS rådgiver / Sykepleier

917 15 728 kristin.hammerstad@aktimed.no

Mona Cathrine Soma

HMS rådgiver / Sykepleier

908 47 443 mona.soma@aktimed.no

Tone Tharaldsen

HMS rådgiver / Fysioterapeut

905 05 592 tone.tharaldsen@aktimed.no

Kristin Klette

HMS rådgiver / Sykepleier

992 98 924 kristin.klette@aktimed.no

Katrine Vannebo

Avdelingsleder Aktimed Trening / Treningsrådgiver

971 56 116 katrine.vannebo@aktimed.no

Gry Eriksen

HMS rådgiver / Sykepleier

974 09 910 gry.eriksen@akercare.com

Kjerstin Ursin

HMS rådgiver / Fysioterapeut

974 09 910 kjerstin.ursin@akercare.com

Helene Kristina Aarvold

Lege

400 04 850 helene.aarvold@akercare.com

Kine Hestad Fotland

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

458 78 081 kine.fotland@aktimed.no