Informasjon og kommunikasjon

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Repetitive armbevegelser
 • Psykiske plager
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Jobbusikkerhet
 • Jobbkrav forstyrrer privatliv
 • Lange arbeidsuker
 • Gjentagende hånd-/armbevegelser
 • Arbeidsrelaterte psykiske vansker
 • Søvnvansker
 • Arbeidsrelatert hodepine
 • Luftveisplager

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Aktimed Helses tjenester

 • Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Psykososiale faktorer og tiltak (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Omstilling og nedbemanning (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Influensavaksinering
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Hjernevask – God søvnhelse: Økt kunnskap og mestringsstrategier for å oppnå gode søvnvaner og god søvnkvalitet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Stressmestring: Forebygge helseplager og fravær som resultat av stress, bevisstgjøring og økt kunnskap om stress og stressmestring, lære enkle teknikker for forebygging og mestring av stress (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser

Les mer om lovverket her