Finans og forsikring

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Omstilling
 • Nedbemanning
 • Repetitive armbevegelser
 • Sykefravær
 • Lange arbeidsuker
 • Psykiske plager
 • Hodepine
 • Arbeidsrelatert nakke/skuldersmerter
 • Luftveisplager

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Aktimed Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Omstilling og nedbemanning (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Influensavaksinering
 • Godt voksen i arbeidslivet: Hvordan stå i arbeidslivet lenger (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • God fysisk arbeidshelse på hybridkontor: Økt bevissthet om hvordan få en bedre fysisk helse gjennom et stående inspirasjonsforedrag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Stressmestring (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser

Les mer om lovverket her