Den fysiske arbeidsmiljøet

En helsefremmende, ergonomisk og trygg arbeidsplass øker produktiviteten. Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge skader og uhelse i arbeidsmiljøet, men både ledere og ansatte må involveres for at du skal ha et fungerende miljø på arbeidsplassen.

Bruk tipsene våre til å jobbe systematisk med ditt fysiske arbeidsmiljø. Tipsene utvikles i en prosess med våre arbeidsmiljøingeniører, ergonomer, fysioterapeuter og organisasjonskonsulenter.

7 tips for å skape et godt fysisk arbeidsmiljø

  1. Arbeid systematisk med ditt arbeidsmiljø Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig, dels for å fremme helse og dels for å redusere risikoen for skader og ulykker. Ledere skal vite hvilke lover og regler som gjelder og jobbe systematisk med arbeidsmiljøspørsmål. Hver ulykke, hendelse og sykdom som kan forebygges sparer både menneskelig lidelse og penger. Å gjøre jevnlige risikovurderinger og utarbeide handlingsplaner bidrar til at alle på arbeidsplassen har det bra og presterer bedre.
  2. Redusere belastningsskader gjennom variert arbeid Belastningsskader på grunn av langvarig belastning på kroppen er fortsatt vanlig i mange yrker. Monteringsarbeid, plukkarbeid på transportbånd og vibrasjoner er typiske situasjoner som risikerer å føre til skader som sakte kommer snikende og tar lang tid å lege. Variasjon er nøkkelen til effektiv skadeforebygging. Sørg for at arbeidsoppgaver, arbeidsstilling, verktøy og tempo er variert. Og utforsk muligheten for å fullstendig eliminere de mest monotone oppgavene.
  3. Unngå ryggskader ved å løfte lett og riktig Ryggskader som følge av tunge løft er vanlig i blant annet helsevesenet, byggesektoren og industrien. Å løfte over 25 kilo anses i de fleste tilfeller som uegnet uten hjelpemidler, selv om det ikke finnes eksakte grenseverdier. Unngå å løfte under knehøyde og over skulderhøyde, bær alltid tett inntil kroppen og hjelp hverandre med tyngre løft. I helsevesenet skal ansatte aldri flytte en pasient uten hjelpemidler. Ledere bør lære bort gode rutiner for overføringsteknologi og annen belastningsergonomi allerede ved introduksjon av nyansatte, slik at det blir riktig fra starten av.
  4. Gjennomgå ventilasjon på arbeidsplassen, luftrensing og temperatur Forurensninger og støv i luften kan lett forårsake ubehag og irritasjon, spesielt hos de som er allergiske eller overfølsomme. Sørg for at ventilasjon og luftrensing fungerer og er tilpasset virksomheten, utformingen av lokalene og antall personer som oppholder seg der. Sjekk også temperaturen i rommet, inkludert arbeidsplasser ved vinduer og dører. Å bli tvunget til å jobbe i kaldt trekk eller i et for varmt rom, senker både humør og ytelse. Du kan alltid spørre bedriftshelsearbeidsmiljøingeniører om råd.
  5. Prioriter arbeidsverktøy og få hjelp av en ergonom Skrivebordet, stolen, dataskjermen, tastaturet og musen er noen av de viktigste arbeidsverktøyene for mange. Ikke velg bort de hjelpemidlene som fungerer best på dette området: En liten musearm er verdt store summer. Ta gjerne hjelp av en profesjonell ergonom slik at alle har utstyr som passer – også du som er spesielt lav eller høy, eller har noen skader. Vurder også om du kan jobbe mer effektivt og kreativt på et fleksibelt kontor uten faste arbeidsplasser.
  6. Fiks god belysning på jobben Alle trenger god belysning til arbeidsoppgavene sine. Lyset skal være på, flimmerfritt og ikke blendende. Prøv også å gå ut i dagslyset under lunsjen – spesielt i den mørke delen av året. Det senker nivåene av melatonin i kroppen og du føler deg mer våken.
  7. Demp lyden for å øke konsentrasjonen på jobb Enhver uønsket lyd er støy. Prøv å ta tak i kilden til støy, enten det er maskiner eller mennesker, og vurder lyddemping i rommet. Arbeidsplasser med kontorlandskap, eller aktivitetsbaserte kontorer, trenger en klar policy for hvordan alle skal oppføre seg for at alle skal kunne takle konsentrasjonskrevende oppgaver.